گیاه آربیدوپسیس تالیانا

چرا گیاه آرابیدوپسیس در مطالعات ژنتیکی مورد استفاده قرار می گیرد؟

گیاه آربیدوپسیس تالیانا Arabidopsis thaliana از تیره خردل است و به دلایل زیر در مطالعات ژنتیکی استفاده می شود :

1.       آرابیدوپسیس کوچک است و به راحتی رشد می کند به همین دلیل رشد هزاران گیاه در آزمایشگاه و با نور مصنوعی امکان پذیر است.

2.       زمان تولید مثل آرابیدوپسیس کوتاه است . چرخه کامل زندگی این گیاه یک ماه است و هر گیاه هزاران دانه تولید می کند.

3.       آرابیدوپسیس در بین گیاهان گلداری که می شناسیم کوچکترین ژنوم را دارد و همه ژن هایش روی 5 جفت کروموزوم قرار دارد ( 10=n2

4.       آرابیدوپسیس بر خلاف بسیاری از گیاهان تقریباً DNA تکراری ندارد.

 

/ 0 نظر / 77 بازدید