روگام

آمپول روگام

حدود 50 تا 75 درصد مادران Rh منفی یا RhDu، پس از تولد نوزاد Rh مثبت یا RhDu، نسبت به آنتی ژن D حساس شده و تولید آنتی D ( آنتی بادی ضد آنتی ژن D) می کنند. آنتی D، بیشتر از کلاس IgG بوده و می تواند در حاملگی های بعدی از جفت عبور کرده و جنین Rh مثبت را به علت کم خونی شدید و در نتیجه بیماری اریترو بلاستوزجنینی (Erythroblastosis Fetalis) و خیز جنینی (Hydrops Fetalis) از بین ببرد. وخامت این بیماری، به شدت واکنش ایمونولوژیکی مادر علیه آنتی ژن D و مقدار خونی که در اولین حاملگی، هنگام تولد از نوزاد وارد مادر شده است، بستگی دارد. بعلاوه اینکه حدود 80 درصد مادران ارهاش منفی یا RhDu، اگر قبل از اولین حاملگی، خون ناسازگار Rh مثبت یا RhDu دریافت نمایند، حساس می شوند و اولین نوزادشان نیز مبتلا به کم خونی یا بیماری همولیتیک نوزادان (HDN: Hemolytic Disease of the Newborn) می شود. آنتی بادیهای ضد آنتی ژن D که از کلاس IgG می باشند از جفت عبور کرده و به گلبولهای قرمز جنین متصل شده و آنها را حساس می کنند. گلبولهای قرمز حساس شده جنین ضمن گذر از طحال، توسط ماکروفاژها به دام افتاده و تخریب می شوند شکلهای(3، 4 و5). بنابراین برای جلوگیری از حساس شدن مادر Rh منفی به گلبولهای قرمز جنین Rh مثبت، می بایست بلافاصله حدود 2 ساعت تا حداکثر 72 ساعت پس از زایمان، آمپول روگام (RhoGAM) به مادر تزریق شود. آمپول روگام در حقیقت آنتی بادی ضد آنتی ژن D می باشد که پس از تزریق به مادر، گلبولهای قرمز جنین را در جریان خون مادر، شناسایی کرده و آنها را از بین می برد و از ایجاد پاسخ ایمنی علیه آنها جلوگیری می نماید.*

چه وقت باید روگام تزریق کرد؟
باید یک تزریق در هفته ۲۸ حاملگی انجام شود و اگر بعد از زایمان مطمئن شدید کهRH کودک مثبت است باید مجددا یک تزریق دیگر انجام شود. اگرRH منفی باشد تزریق مجدد روگام بعد از زایمان لازم نیست. اگر طی حاملگی، اعمالی نظیر کشیدن مایع آمنیوتیک (مایع اطراف جنین در داخل رحم) انجام شود و یا جراحتی در ناحیه شکم به وجود آید که باعث مخلوط شدن خون مادر و فرزند شود، باز هم تزریق این دارو ضروری است.
حتی اگر جنین در اوایل حاملگی سقط شود، باز هم لازم است که این دارو تزریق شود.
آمپول روگام مصارف دیگری هم دارد؟
در مواردی که پلاکت یا خونRH مثبت به بدن زنی که در سن مناسب حاملگی است، وارد شود باز هم لازم است آمپول روگام تزریق شود.**

/ 0 نظر / 4 بازدید