تنظیم ترشح هیپوفیز توسط هیپوتالاموس

تنظیم ترشح هیپوفیز توسط هیپوتالاموس
  تقریبا تمام ترشح هیپوفیز توسط پیام‌های عصبی یا هورمونی هیپوتالاموس تنظیم می‌شود. ترشح هیپوفیز خلفی تحت کنترل پیام‌های عصبی منشأ گرفته از هیپوتالاموس است که به هیپوفیز خلفی ختم می‌شود. در مقابل، ترشح هیپوفیز قدامی تحت کنترل هورمون‌هایی به نام هورمون‌های آزادکننده یا مهارکننده هیپوتالاموسی است. این هورمون‌ها در هیپوتالاموس ترشح می‌شوند و سپس از طریق عروق خونی کوچکی به نام عروق پورت هیپوتالاموسی – هیپوفیزی به هیپوفیز قدامی انتقال می‌یابند.
  هیپوتالاموس تقریبا از تمام منابع ممکن در دستگاه عصبی پیام دریافت می‌کند. بنابراین، هنگامی که شخص در معرض درد است، قسمتی از پیام درد به هیپوتالاموس ارسال می‌شود. به همین ترتیب، زمانی که فرد در حال فکر کردن به موضوعی هیجان‌انگیز یا ناراحت‌کننده است، بخشی از پیام به هیپوتالاموس فرستاده می‌شود. محرک بویایی، حاوی بوهای خوشایند یا ناخوشایند، اجزای قدرتمندی از پیام را مستقیما به هیپوتالاموس می‌فرستد. حتی غلظت‌های مواد غذایی، الکترولیت‌ها، آب و هورمون‌های مختلف خون هم بخش‌هایی از هیپوتالاموس را تحریک یا مهار می‌کنند. بنابراین، هیپوتالاموس مرکز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سلامت داخلی بدن است و بخش زیادی از این اطلاعات برای تنظیم ترشح بسیاری از هورمون‌های مهم هیپوفیزی در سرتاسر بدن، استفاده می‌شود.
 
 
هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده هیپوتالاموسی
  کار هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده، تنظیم ترشح هورمون‌های هیپوفیز قدامی است. در مورد بیشتر هورمون‌های هیپوفیز قدامی، هورمون‌های آزادکننده اهمیت دارند اما در مورد پرولاکتین احتمالا یک هورمون‌ مهارکننده هیپوتالاموسی بیشترین اثر تنظیمی را دارد. این هورمون‌ها عبارتند از:
·        هورمون‌ آزادکننده تیروتروپین(TRH) که موجب آزاد شدن هورمون‌ تحریک‌کننده تیروئید می‌شود.
·        هورمون‌ آزادکننده کورتیکوتروپین(CRH) که موجب آزاد شدن آدرنو کورتیکوتروپین می‌شود.
·        هورمون‌ آزادکننده هورمون رشد(GHRH) که موجب آزادسازی هورمون رشد می‌شود و هورمون مهارکننده هورمون رشد(GHIH) یا سوماتوستاتین که آزادسازی هورمون‌ رشد را مهار می‌کند.
·        هورمون آزادکننده گنادوتروپین(GNRH) که موجب آزاد شدن دو هورمون گنادوتروپیک LH و FSH می‌شود.
·        هورمون مهارکننده پرولاکتین(PIH) که ترشح پرولاکتین را مهار می‌کند.
 
/ 0 نظر / 63 بازدید