اثر پلی سیتمی بر گردش خون

اثر پلی سیتمی بر گردش خون

د رپلی سیتمی اولا تعداد اریتروسیت ها افزایش یافته  بعلت ویسکوزیته خون بازگشت وریدی کاهش می یابد ثانیا پلی سیتمی سبب افزایش حجم خون و بدین طریق افزایش بازگشت وریدی میشود نهایتا این دواثر یکدیگر را خنثی کرده و برون  ده قلبی در پلی سیتمی تغییری نمیکند فشارخون نیز در یک سوم بیماران مبتلا بالاست اما در بقیه طبیعی است افزایش مقدار خون در شبکه وریدی زیر جلدی سبب ایجاد چهره ای گلگون در فرد مبتلا میشود بعلاوه در این بیماری بعلت افزایش ویسکوزیته و کاهش جریان خون قبل از انکه حون به شبکه وریدی زیر جلدی برسد هموگلوبین اکسیژن خود را از دست می دهد و به مت هموگلوبین ابی رنگ تبدیل می شود بنابر این پوست فرد متمایل به ابی (سیانوزه ) میشود

/ 0 نظر / 6 بازدید