رنگ آمیزی بافتهای گیاهی

رنگ آمیزی بافتهای گیاهی

1 _ جهت بی رنگ کردن بافت، برشهای تهیه شده را در آب ژاول20%   به مدت 15 الی 20 دقیقه بسته به نوع بافت از لحاظ نرم بودن آن و یا خشبی بودنش قرار می دهیم تا اینکه آماده مراحل بعدی رنگ آمیزی شود.

2 _  سپس برشها را با آب مقطر شستشو داده که می توانید به دو شیوه عمل نمائید،  یا بافتها را بوسیله قلم مو کوچک از شیشه ساعتی محتوی آب ژاول به شیشه ساعتی دیگر که محتوی آب مقطر است انتفال دهید و یا اینکه با یک عدد قطره چکان آب ژاول را از شیشه ساعتی مذکور تخلیه کنید. در این مرحله ترجیحاً عمل شستشو را دوبار انجام دهید. چرا که در صورت باقی ماندن آب ژاول در بافت گیاهی، ماندگاری آن کم خواهد شد.

3 _ در این مرحله بافتهای گیاهی را در اسید استیک 10% به مدت 2 دقیقه به منظور ترکیب با آب ژاول باقی مانده در بافت گیاهی قرار می دهیم. قابل توجه است که اگر بافت به مدت طولانی در اسید استیک بماند متلاشی می گردد.

4 _ حال بافت گیاهی آماده رنگ آمیزی شده است و تک تک بافتها را به مدت 5 الی 10 در ثانیه در متیلن آبی قرار می دهیم. در این مرحله تک تک بافتها را بر روی قلم مو کوچک قرار داده و سپس به آرامی قلم مو حامل بافت را به درون محلول متیلن آبی (5 تا10 ثانیه) فرو می بریم و سریعاً بافت را به شیشه ساعتی محتوی آب مقطر منتقل می کنیم.

5 _ در این مرحله بافتها را در آب مقطر شستشو می دهیم.

6 _ کلیه بافتها را در الکل اتانول 70 % به مدت 3 الی 5 دقیقه  قرار داده تا رنگ اضافی متیلن آبی شسته شود و تنها بافتهای چوبی و لیگنینی رنگ آبی را حفظ کنند.

7 _  در این مرحله شستشو را به خوبی انجام می دهیم.

8 _ سپس کلیه بافتها را داخل محلول کارمن جهت رنگ آمیزی بافتهای زنده و عموماً سلولزی به مدت10 الی 15 دقیقه قرار می دهیم.

9 _ در انتها بافتها را با آب مقطر فراوان شستشو می دهیم.

10_ حال نمونه آماده مشاهده و بررسی است که با قرار دادن یک قطره آب مقطر بر روی لام و سپس چند تا از برشهای تهیه شده را با قلم مو برروی آن قرار داده و یک لامل به طور مورب روی لام می اندازیم تا حباب هوای کمتری بگیرد، سپس بافت را زیر میکروسکوپ نوری مطالعه می کنیم .

11 _ در صورت نیاز به نگهداری این نمونه به جای یک قطره آب مقطر از گلیسیرین استفاده می کنیم. دور آنرا با لاک ناخن جهت عدم نفوذ گرد و خاک و مواد دیگر می پوشانیم. اصولاً برای ماندگاری بیشتر از یک قطره چسب کانادابالزام استفاده می شود ولی بعلت گران بودنش از آن صرف نظر کرده ایم.

12 _ در انتها پس از آنکه نمونه میکروسکوپی کاملاً خشک گردید آنرا داخل جعبه لام نگهداری می نمائیم .

 

طرز تهیه آب ژاول

در آزمایشگاه جهت بیرنگ کردن بافتهای گیاهی و یا جانوری از آب ژاول استفاده میشود . اما میتوانید از آب ژاول تجاری ( وایتکس ) که به نسبت یک به پنج رقیق شده است، استفاده کنید . برای تهیه آب ژاول به شیوه زیر عمل میکنیم :

40 گــرم کلروردشو (Ca(Clo)2 + Cacl2) و 20 گرم کربنــات سدیم در یک لیتــر آب مقطر که به مدت 10 دقیقه در دمای 50 الی 60 درجه سانتیگراد حرارت داده میشود . سپس محلول بدست آمده را صاف میکنیم.

 

H2O + Ca(Clo)2 + Cacl2 + 2Na2Co3              2Naclo + 2Nacl + 2Caco3

    آب ژاول

 

طرز تهیه محلول لوگل یا ید یدوره

5/0 گرم ید فلزی با 1 گرم یدور پتاسیم در 100 سی سی آب مقطر ، محلول لوگل بدست می آید . که یکی از معرفهای رنگی دانه نشاسته است و آنرا به رنگ آبی تا بنفش در می آورد.

 

I2 + IK + H2O                  محلول لوگل

طرز تهیه محلول کارمن زاجی  

1 گرم پودر کارمن با 5 گرم زاج سفید (KAL(SO4)2.12H2O ) در 100 سی سی آب مقطر که به مدت 30 دقیقه می جوشانیم حاصل میشود سپس بعد از 24 ساعت محلول حاصل را صاف کرده و به آن 5/0 گرم اسید فنیک جهت جلوگیری از کپک زدن اضافه میکنیم .

 

طرز تهیه محلول متیلن آبی

1 گرم پودر وردومتیل را در 1 لیتر آب مقطر حل مینمائیم .

/ 0 نظر / 18 بازدید