تشریح ماهی

نام آزمایش= تشریح ماهی

هدف= آشنایی با ساختمان خارجی و داخلی بدن ماهی

وسایل و موادلازم= ماهی استخوانی، جعبة تشریح، سینی تشریح،
آکواریوم کوچک

    نظریه آزمایش: بدن ماهی دوکی شکل است و از سه قسمت: سر، تنه و دم تشکیل شده (از نوک پوزه تا زیر سرپوش ها ناحیه سر و از زیر سرپوش ها تا مخرج ناحیه تنه و بقیه ناحیه دم است). پوست دارای تعداد زیادی غدد مخاطی است و سطح خارجی آن پولک دار است. پولک ها و باله ها اسکلت خارجی محسوب می شوند. دهان قدامی و معمولاً به دندان مجهز است. دندان ها برای گرفتن اجسام لغزنده به کار
می روند. دو حفرة پویایی ظهری دیده می شود که به حفره دهانی راه ندارند. قلب دو حفره ای است و تنها خون سیاهرگی در آن جریان دارد. تنفس از راه برانش هایی که به صورت جفت بر روی قوس های برانشی واقع گردیده اند، انجام می یابد. برانشی ها در حفره عمومی قرار دارند. یک زبان کوچک در کف حفرة دهان به چشم می خورد که به حرکات تنفس کمک می کند. دهان به یک می کوتاه و بالاخره به یک معده پیچ خورده منتهی می شود. در دوره تعدادی کیسه پیلوریک وجود دارد که ترشح آنزیم ها و جذب مواد را بر عهده دارد. کیسه ای با دیواره نازک به نام بادکنک شنا از راه مجرایی به نام ریوی به ابتدای مری اتصال دارد. دو کلیة باریک و سیاه رنگ میان کیسه هوا و مهره ها دیده می شود. که از ترکیبات زائد خود را از راه میزنای ابتدا به مثابه و سپس به حفره ادراری تناسلی و به خارج بدن می فرستند. جنس نر دارای دو بیضه است که اسپرم ها از راه کانال دفران به دهانه ادرای تناسلی می ریزند. جنس ماده دارای یک جفت تخمدان است که به یکدیگر اتصال یافته اند تخم ها از راه اودیدوکت به دهانه ادراری تناسلی
راه می یابند.      

روش کار

مرحله اول: بررسی مشخصات ظاهری: ناحیه سر، دم، تنه، باله ها خط جانبی و پولک ها را بررسی کنید.

مرحله دوم: برای مشاهده اندام های داخلی برش هایی در گردن و سینه و شکم ایجاد کنید پس از برداشتن سرپوش آبشش ها، کمان ها و رشته های آبششی را ببینید. با برداشتن بخش مثلثی از گردن به ساختمان قلب آن توجه کنید.

پس از برداشتن بخش مستطیل از سینه و شکم شکل دستگاه گوارش، تولید مثل و دفع را بررسی کنید.

برای بررسی مغز سوراخی در وسط استخوان جمجمه ایجاد کنید و سپس با لبة پهن قیچی به طور افقی استخوان ها را بردارید. پس از نمایان شدن مغز چند مهره حیوان را هم ببرید تا قسمتی از نخاع هم دیده شود در مغز ماهی بخش ها مختلف مغز را پیدا کنید.


سئوالات

1- چند نوع پولک در بدن ماهی ها دیده می شود؟ جهت خواب پولک ها به کدام سمت است؟

2- کار بادکنک شنا به کدام سمت است؟

3- چه نوع گازهایی در بادکنک شنا جمع می شود؟ این گازها از کجا وارد بادکنک شنا می شود؟

4- کار خط میانی در ماهی ها چیست؟

5- چه کسری از جمجمه ماهی ها را مغز پر کده؟

6- گلبول های قرمز ماهی ها چه ویژگی هایی دارند؟

 

/ 1 نظر / 39 بازدید
تینا علی خانی

خیییییییییییییییلیییییی ریزززززززززززززه متنش خوبه