مقایسه گیاهان تک لپه ودولپه به زبان ساده

 مقایسه گیاهان تک لپه ودولپه به زبان ساده

 

ویژگی گیاهان تک لپه :

 1) ریشه افشان دارند

2) برگ دراز و باریک و رگ برگ موازی دارند.

3) برگ ها توسط غلاف به ساقه اتصال دارد.

4) دانه یک قسمتی است.

5) اجزی گل مضربی از 3 است.

6) آوندهای چوبی و آبکش در برش ساقه نظم خاصی ندارند.

              

 ویژگی های گیاهان دو لپه:

 1) ریشه راست دارند.

 2) برگها اغلب پهن و رگ برگ ها منشعب است.

3) هر برگ توسط دم برگ به ساقه اتصال دارد.

4) دانه دو قسمتی است.

5) اجزای گل مضربی از 2 یا 5 است.

6) آوندهای چوبی و آبکش در برش عرضی ساقه روی دایره محیطیه قرار دارند.

/ 1 نظر / 86 بازدید
صبانخبه

سلام.مرسی.مفیدبود.بدردم خورد.