ناهنجاریهای کروموزومی در انسان

مونوزومی:این نوع سندروم نخستین بارتوسط شخصی  به نام  ترن تعریف شده است. چنین افرادی ریختۀ کروموزومی xo، 45 دارند و، به عبارت دیگر، زنانی فاقد یک کروموزوم x هستند.

تریوزومی xxy

این نوع تریزومی، نخستین بارتوسط شخصی به نام کلاین فلتر معرفی شده است. افراد مبتلا به این نوع سندروم ریختۀ xxy، 47 دارند. وجود یک  کروموزوم x اضافی در این مردان می تواند ناشی از جدا نشدن کروموزوم x باشد.

تریزومی xyy

این  افراد مردانی 47 کروموزومی با ریختۀ ژنتیکی  xyy، 47 هستند، قامتی به طول بیش از 180سانتی متر،
جثه ای نسبتاً درشت، ضریب هوشی نسبتاً طبیعی  دارند. افراد مبتلا به این سندروم
دارای رفتارهای خشن  و تهاجمی هستند.

تریوزومی xxx

این  افراد زنانی 47 کروموزومی با ریختۀ xxx ، 47 هستند که قدی نسبتاً بلند با پاهای دراز، و وزن کم  دارند.

عده ای از افراد شناخته شدۀ مبتلا به این نوع سندرم نازا بوده و گروهی زایا هستند و گروهی نیز عقب ماندگی ذهنی دارند ولی به طور کلی در اکثر موارد نمی توان آنها را از افراد طبیعی
تشخیص  داد.

تریوزومی 21

افرادی 47
کروموزومی هستند که  ریختۀ ژنتیکی در مردان مبتلا به صورت xy+21،   47 و در زنان مبتلا به  صورت xx+21، 47 نشان  داده می شود. این اختلال نتیجۀ جدا نشدن کروموزوم 
اتوزوم زوج 21 در مراحل تقسیم میوزی یا میتوزی  است .

تریزومی 13(سندروم  پاتو)

این نوع ناهنجاری  کروموزومی توسط گروهی به سرپرستی پاتو گزارش  شده است.

مرد مبتلا دارای ریختۀ xy+13 ، 47 است  و زن مبتلا ریختۀ xx+13، 47 دارد.

سندروم  فریاد گربه

این سندروم ناشی  از حذف قسمتی از بازوی کوتاه کروموزوم شمارۀ 5 است.

این، همراه با ایجاد عوارض متعدد از قبیل  میکروسفالی (کوچک بودن جمجمه )، هیپرتلوریسم (زیاد بودن
فاصلۀ دو چشم نسبت به  یکدیگر)، قرار گرفتن گوشها پائین تر از محل طبیعی، رشد کم آروارۀ زیرین است و به علاوه صدای  گریۀ نوزاد مبتلا شبیه به صدای میو گربه است
.

/ 0 نظر / 189 بازدید