میتوکندری وتنفس سلولی

synthesis

زنجیره انتقال الکترون وچرخه کربس

/ 1 نظر / 26 بازدید
میلاد سلطانی و مهدی توکلی از سیاره ی محمدیه

من مهدی توکلی و میلاد سلطانی از سیاره محمدیه از شما جناب اقای مستقیمی به خاطر تدریس خوب و امتحان ها ی سخت شما کمال تشکر را داریم . مهدی توکلی و میلاد سلطانی دانشمندان سیاره محمدیه