سئوالات زیست شناسی وآز 1

 درس:زیست شناسی و آز 1

 مدت آزمون: 100 دقیقه

 پایه تحصیلی: دوم تجربی

 تاریخ آزمون: 16/3/86

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

نام آموزشگاه: شبانه روزی

    باسمه تعالی

    سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

    مدیریت آموزش و پرورش نائین

سال تحصیلی 85-1386

ردیف

                                                           ســئــوالــات                                     صفحه (1)

بارم

 

1

چرا وجود چربی زیاد در کیموس وارد شده به دوازدهه سرعت تخلیه معده را کاهش می دهد؟

 

5/0

 

2

دو ویژگی ساختمانی چربیهای سیرنشده را بنویسید.

 

5/0

 

3

نقش ترومبین و ترومبوپلاستین در انعقاد خون چیست؟

 

5/0

 

4

الف) در یک ضربان قلب چه مدت زمان دریچه های سینی بسته است؟

ب) در کدام عارضه قلبی ارتفاع موج QRS الکتروکاردیوگرام کاهش می یابد؟

5/0

 

5

دریچه های لانه کبوتری و تلمبه تنفسی چگونه به حرکت خون در سیاهرگها کمک می کند؟

 

 

5/0

 

6

مهمترین نقش را در تنظیم خون وارد شده به بافتها کدام رگها بر عهده دارند؟ چرا؟

 

 

5/0

 

7

الف) مهمترین نقش گره های لنفی چیست؟

ب) لنف چگونه به جریان خون وارد می شود؟

5/0

 

/ 0 نظر / 9 بازدید