قلب مهره ذاران

قلب ماهی های شش دار

 

 

 

         چون هم دارای شش و هم  آبشش هستند و خونی که به آبشش وارد می شود قبلا از شش گذشته است ممکن است در هنگام تنفس در آب کم اکسیژن آبشش اکسیژن خون را به آب داده و عکس عمل کند در نتیجه آبشش در این ماهی ها  تحلیل رفته است.  و فقط برخی از قوس ها خون را از خود عبور میدهند.

 

 

        

قلب تا حدی شبیه پستانداران و پرندگان و تمساح‌ها می‌باشد یعنی دهلیز  کاملا، و بطن‌ها تا حدی تفکیک شده است.( از دوزیستان تمایز بیشتری دارد)

 

 

        

خون شش ها به دهلیز چپ باز می گردد و دهلیز راست خون عمومی را می گیرد.

 

 

        

خون اکسیژن داری که از شش وارد قلب چپ می شود به سمت دو قوس اول آبشش ها رفته و سپس ناحیه سر را با خون پر اکسیژن مشروب می کند.

 

 

        

خون تیره قلب راست ابتدا به سمت قوس های پسین رفته سپس قسمتی از آن به شش ها  می رود.

 

 

 

قلب دوزیستان

 

 

 

         با وجود یکی بودن بطن، تمایل به جدا بودن خون پراکسیژن و کم اکسیژن وجود دارد.

 

 

        

سرخرگ ریوی انشعاباتی به پوست می فرستد.

 

 

        

در ناحیه پیاز آئورتی یک تیغه مارپیچی  طولی وجود دارد که در جدا سازی جریان خون نقش ایفا می کند.

 

 

         خون با 85% اکسیژن به سیستم عمومی بدن می رود و خون با 45% اکسیژن به سوی سرخرگ پوستی ششی

pulmocutaneous جریان می یابد.

 

 

        

خون بازگشتی از پوست که دارای اکسیژن بالاتری است با خون بازگشتی از بافتها با هم مخلوط می گردند اما خون بازگشتی از ششها با آنها مخلوط نمی شود. و در هنگام فعالیت در آب جریان خون عمومی بیشتر به سمت پوست حرکت می کند.

 

 

 

گردش خون خزندگان

 

 

 

         در خزندگان دهلیزها کاملا از هم مجزا هستند.

 

 

        

بطن ها تا حدی تفکیک شده اند اما نه کاملا.

 

 

        

بجز تمساحها که بطن ها کاملا از هم جدا شده اند .

 

 

        

در حیوانات غواص خون بطن راست روانه شاخه چپ آئورت می شود تا در هنگام غواصی خون سیاهرگی به طور کامل یا نسبی از کنار ششها بگذرد.

 

 

 

قلب پرندگان و پستانداران

 

 

 

         دو تفاوت گردش خون پستانداران با پرندگان در چیست؟

 

 

        

الف) حرکت آئورت به سمت راست در پرندگان

 

 

        

ب) باقی ماندن سیستم باب کلیوی در پرندگان که شبیه بقیه مهره داران به غیر از پستانداران می باشد.

 

 

        

فایده تفکیک کامل گردش خون عمومی و ششی کدام است؟

 

 

        

فشار خون ریوی و پیکری می‌تواند متفاوت باشد چرا که مقاومتی که بر سر راه گردش خون ریوی وجود دارد نسبت به گردش خون پیکری خیلی کمتر است.درنتیجه حجم بیشتری خون با سرعت کمتر وارد ششها شده و اجازه می دهد تبادلات گازی  بهتر انجام شود.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید