آنزیم کاتالاز

 

پرسش  : پر اکسی زوم چیست و کار آن کدام است ؟

 پاسخ : پراکسی زوم ها اندامکهای کوچکی هستند که در سال 1965 شناسایی شدند . به لیزوزوم ها بسیار شبیه هستند و قطری حدود نیم میکرو متر دارند . پر ااکسی زوم ها دارای آنزیم های اکسید کننده هستند و بسیاری از اسید های چرب و اسید های آمینه را تجزیه می کنند . در نتیجه واکنشهای اکسایشی ٬ اب اکسیژنه ایجاد می شودکه خود قادر به اکسید کردن بسیاری از مواد دیگر است . پراکسی زوم ها حاوی آنزیم کاتالاز نیز هستند که اب اکسیژنه را به اب و اکسیژن تبدیل می کند . عمل این انزیم حیاتی است ٬ زیرا اب اکسیژ نه در غلظت بالا برای سلول خطر ناک است . واکنشهای اکسایشی مواد در سلولهای کبد و کلیه که مراکز سم زدایی بدن هستند ٬ اهمیت خاصی دارند . اکثر مواد سمی نظیر ا لکل و دارو های مختلف از جریان خون وارد این دو. عضو شده و توسط انزیم های موجود در سلولهای انها اکسیده و خنثی می شوند . 

پرسش : پلاسمو دسم چیست ؟

پاسخ : رشته های سیتو پلاسمی که از طریق منافذ دیواره سلولی موجب ارتباط سلولهای گیاهی مجاور با یکدیگر می گردند .  

پرسش : ساتر یولها در کدام فرمانرو ها وجود دارند ؟  

پاسخ : 1 – جانوران 2 – برخی آغازیان 3 – برخی گیاهان ابتدایی مثل خزه ها و سرخسها 

بنابر این فرمانرو های قارچ ها و باکتریها ( پرو کاریوتها ) فاقد سانتر یول می باشند .  

پرسش : غشاء لیزوزومها چگونه از اثر آنزیمهای تجزیه کننده درون خود در امان می ماند ؟  

پاسخ : الف ـ به علت وجود یک پوشش درونی لیپو _ پرو تیینی که یک چتر پشتیبان برای غشاء ایجاد می کند .

ب ـ وجود پمپ های پروتونی ( هیدروژنی ) که با پمپ کردن یو نهای هیدروژن به درون لیزو زوم ودر مجاورت سطح درونی غشاء ٬ PH درون لیزو زوم را به حدود 2 می رسانند که در این حالت PH مناسب برای فعالیت آنزیم های لیزوزومی که حدود 5 باید باشد فراهم نیست .   

پرسش : ریبو زومها در چه بخش هایی از یک سلول یو کاریوتی یافت می شوند ؟  

پاسخ : 1 – درون هسته 2 – بر روی شبکه آندو پلاسمی زبر 3 – آزاد در ون سیتو سل 4 – درون میتو کندری  5 – درون کلرو پلاست 

نکته : باید توجه داشت که ریبوزومها در درون هسته قادر به پروتیین سازی نیستند .

لینک

   طرز تهیه معرفها و محلولهای رنگین در آزمایشگاه زیست شناسی   

 

1 – محلول کارمن زاجدار : یک گرم پودر کارمن را با چهار گرم زاج آمونیاکی مخلوط کرده ٬ در 100 سی سی اب مقطر حل می کنیم . محلول را 20دقیقه جوشانده٬ مدت 12 ساعت ان را بی حرکت رها می کنیم سپس صاف نموده برای جلوگیری از کفک زدن ان یکی دو بلور تیمول به ان اضافه می کنیم .

2 – محلول گیمسا : سه گرم پودر گیمسا را در 350 تا 400 سی سی متانول کاملا حل کنید . سپس 125سی سی گلیسرین به ان اضافه کنید و مدت 12 ساعت در حرارت 37 درجه قرار دهید.

3 – محلول سبز متیل : یک گرم پدر سبز متیل را در 20سی سی ا لکل 80% حل می کنیم و حجم محلول را با اضافه کردن اب مقطر به 100 سی سی می رسانیم .

4 – محلول بلو دو متیلین : محلول یک در هزار ان بکار می رود . یعنی 1 /0 گرم از ان را بایددر یک لیتر اب مقطر حل کرد . ( راه دوم این است که یک گرم پودر بلو دو متیلین را با 6 /0 گرم کلرید سدیم در 100 سی سی اب مقطر حل کرد . )

5 – محلول قرمز خنثی : محلول یک در هزار ان بکار می رود . یعنی یک گرم از ان را باید در یک لیتر اب مقطر حل کرد .

6 – معرف لوگل ( محلول ید یدوره ) : نیم گرم ید فلزی را در 100 سی سی محلول یدور پتاسیم یک در صد حل می کنیم .

7 – معرف بندیکت یا معرف گلوکز : 173 گرم نیترات سدیم و 100 گرم کربنات سدیم بی اب را به کمک حرارت در 800 میلی لیتر اب مقطر حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس حجم محلول را به 850 میلی لیتر برسانید .

3/17 گرم سولفات مس را در 100 سی سی اب مقطر جداگانه حل کنید سپس ان را در حالیکه مرتب به هم می زنید در محلول اول بریزید و سپس حجم را به یک لیتر برسانید .

8 – فرمل 5 درصد : فرمل تجارتی معمولا 40% است لذا برای تهیه فرمل 5% پنج قسمت از فرمل تجارتی را با 35 قسمت اب مقطر مخلوط کنید تا محلول 5% حاصل شود .

9 – کاغذ PTC برای ازمایش چشایی : از پودر خشک فنیل تیو کار بامید محلول یک در هزار تهیه کنید ٬ سپس کاغذ صافی را بصورت نوار پنج در یک سانتی متر ببرید و انها را در محلول مزبور فرو ببرید و سپس در محلی اویزان کنید تا خشک شود .

10 – استو اورسئین : 100سی سی اسید استیک را با 3/3 گرم اور سئین مخلوط کنید و هنگام استفاده مقداری از ان را رقیق کنید .

11 – محلول ویوله دو ژ انسین : 14 گرم کریستال ویوله را در 10سی سی ا لکل ایزو پروپیل 95 درصد حل کنید و محلول را دو روز به حال خود بگذارید سپس انرا صاف کنید . این محلول محلول ذخیره نامیده می شود . برای استفاده در رنگ امیزی

 Read more: #ixzz0Sa1WWj30>http://kamrandoostkam.persianblog.ir/1385/4/#ixzz0Sa1WWj30

/ 0 نظر / 57 بازدید