سوال:درخشش چشم حیوانات در شب به چه دلیل است؟

سوال:درخشش چشم حیوانات در شب به چه دلیل است؟

 

پاسخ:لایه ای است در چشم بسیاری از مهره داران که بلافاصه درپشت و یاگاهی اوقات  در داخل شبکیه قرار دارد . این لایه نور مرئی را از پشت شبکیه(پس از عبور از شبکیه)مجددا به داخل شبکیه منعکس می کند وباعث افزایش نور در دسترس گیرنده های نوری شبکیه می گردد. این عمل باعث افزایش بینائی در نور ضعیف می گردد.اما ازتداخل شعا ع های منعکس شده یک تصویر تیره تشکیل می گردد.این لایه باعث دید بهتر شبانه در بعضی از حیوانات می گردد.بسیاری از این حیوانات شب رو هستند وبه ویژه گوشتخواربوده و در شب شکار می کنند.بعضی از این حیوانات نیز در عمق دریا زندگی می کنند .اگر چه بعضی از پریمات ها این لایه را دارند اما انسانها آن را ندارند.درخشش چشم اثر قابل رویت این لایه می باشد.وقتی نور به داخل چشم  حیوانی که این لایه را دارد می تابد مردمک درخشان می شود.این پدیده در بسیاری از حیوانات قابل رویت می باشد(هم در طبیعت و هم در مقابل فلاشهای نور).در نور کم یک فلاش دستی نیز برای ایجا د یک درخشش قابل مشاهده توسط انسان (که دید ضعیفی در تاریکی دارد) کافی است.از این تکنیک طبیعی دانها و شکار چی ها برای جستجوی وجود حیوانات در شب استفاده می کنند.درخشش چشمها طیف متفاوتی از رنگها را که شامل سفید آبی سبز زرد صورتی و قرمز می باشد ایجاد می کند.به علت اینکه درخشش چشم نوعی Iridescence( ایجاد قوس و قزح: یک پدیده نوری است که دید رنگهای مختلف بسته به زاویه دید دارد)می باشد لذا نوع رنگ مشاهده شده در چشم بستگی به زاویه دید و رنگ منبع نور تابیده شده به چشم دارد.درخشش سفید در بسیاری از ماهی ها .در خشش آبی در بسیاری از پستانداران مانند اسبها .در خشش زرد در بسیاری از پستانداران مانند گربه و سگ و راکون و درخشش قرمز در جوندگان واپاسوم و پرندگان دیده می شود.چشم انسان فاقد این لایه می باشد  و بنابر این چشم انسان درخشان نمی باشد اما در انسان و حیوانات دو اثر می توان باعث درخشش چشمها گردد:

1-   Leukocoria (انعکاس غیر طبیعی سفید از شبکیه) این اثر را بر خلاف حالت چشم قرمز(eye red Effect) فقط با افتالمولوسکوپ قابل مشاهده است در این حالت در چشم طبیعی وقتی با افتالمولوسکوپ نور را به داخل چشم می تابانند چشم قرمز دیده می شود اما در Leukocoria سفید دیده می شود که نشان دهنده بیماری های مختلف از جمله آب مروارید می باشد.

۲-اثر چشم قرمز(eye red Effect)

که فقط در فلاش های نوری ظاهر می شود.

این اثر وقتی دیده می شود که فلاش نوری خیلی به عدسی دوربین نزدیک باشد(دوربین های فشرده) این اثر در طبیعت دیده نمی شود و فقط هنگام استفاده از فلاش دوربین عکاسی دیده می شود.

مکانیسمtapetum lucidum:برای درخشش چشم جانور از کریستالهای پورین (اغلب گوانین)برای انعکاس نور استفاده می کند.

/ 0 نظر / 16 بازدید